Участъци в ремонт

Временна организация на движението в участъка на пътен тунел „Витиня” - дясна тръба на 23.02.2023г.

  22.02.2023 14:55  

Във връзка с извършване на дейности по текущ ремонт и поддържане на пътен тунел „Витиня“ и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус“  ще бъде въведена ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

  •  от 10:00 ч. до 16:00 ч. на 23.02.2023г.  - ще бъде затвoрeна за движение активна и аварийна ленти  в дясна тръба на тунел „Витиня“ (посока София - Варна), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществи съгласно Приложение №8 към чл, 58, ал.2  от Наредба № 3/16.08.2010 г.

 

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишеновнимание.