Участъци в ремонт

Временна организация на движението в участъка на пътен тунел „Витиня“ на А-2 „Хемус“ на 07, 08 и 09.03.2023г.

  06.03.2023 14:45  

Във връзка с извършване на дейности по текущ ремонт и поддържане на пътен тунел „Витиня” и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба No.З/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус”. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

  • от 08:30 ч. до 16:30 ч. на 07.03.2023г. - ще бъде затворена за движение активна и аварийна ленти в дясна тръба на тунел „Витиня” (посока София - Варна), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.
  • от 08:30 ч. до 16:30 ч. па 08.03.2023г. - ще бъде затворена за движение активна и аварийна ленти в дясна тръба на тунел „Витиня” (посока София - Варна), като  движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.
  • от 08:30 ч. до 16:30 ч. на 09.03.2023г. - ще бъде затворена за движение активна и аварийна ленти в дясна тръба на тунел „Витиня” (посока София - Варна), като движението на МПС ще се осъщесгвява в изпреварваща лента.
Временната организация за безопасност на движението ще се осъществи съгласно Приложение No.8 към чл.58, ал.2 ог Наредба No.З/16.08.2010г.
Движението на MПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание!