Участъци в ремонт

Временна организация на движението на A-1 "Тракия" на 14.03.2023г.

  10.03.2023 13:21  

На основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на A-1 „Тракия“ ще бъде въведена ВОБД, както следва:

  • на 14.03.2023г. от 19:00ч. до 21:00ч. ще бъде въведена ВОБД от км 278+750 до км 276+450, посока Бургас — София, съгласно приложение Nо.35 чл.65, т.З и чл.66, ал.1, т.2, от Наредба №3/16.08.2010г. Ще бъде затворена за движение активна лента, а движението ще се осъществява по изпреварваща (вътрешна активна) лента.

    Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.