Участъци в ремонт

Временна организация на движението на пътен тунел "Витиня - дясна тръба" на 20.03.2023г. от 22:00 часа до 04:00 часа на 21.03.2023г

  20.03.2023 12:02  

Във връзка с извършване на дейности по текущ ремонт и поддържане на пътен тунел „Витиня“дясна тръба, моля да ни бъде издадена заповед за въвеждане на ВОБД с пълно отбиване на движението на дати - 20.03.2023г. от 22:00 часа до 04:00 часа на 21.03.2023г., както следва

  • затворено за движение  ще бъде направлението София – Варна  от км- 30+260 до км 47+060, като движението на ППС  ще се осъществява по обходен маршрут, по път I 1