Участъци в ремонт

Временна организация на движението на автомагистрала А-2 „Хемус“ за периода 07.04.2023г. – 11.04.2023г.

  07.04.2023 09:38  

Във връзка с извършване на възстановителни дейности и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба No.З/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на автомагистрала А-2 „Хемус” ще бъдат въвеждани ВОБД с частично отбиване на движението, както следва:

  1. за периода от 08,30ч. на 07.04.2023г до 08:30ч. на 09.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

затваряне на активна лента на дясното платно (София - Варна) от км 63+060 до км 64+450, като движението в този участък ще се извършва в изпреварваща пътна лента.

  1. за периода от 09:00ч. на 07.04.2023г до 09:00ч. на 09.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

затваряне на изпреварваща лента на дясното платно (София —Варна) от км 15+320 до км 17+250, като движението в този участъци ще се извършва в активната пътна лента.

  1. за периода от 08:30ч. на 08.04.2023г. до 08:30ч. на 10.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

затваряне на активна лента на ляво платно (Варна — София) от км 72+040 до км 69+450, като движението в този участък ще се извършва в изпреварваща пътна лента.

  1. за периода от 09:00ч. на 09.04.2023г. до 09:00часа на 11.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

затваряне на изпреварваща лента на дясното платно (София —Варна) от км 15+320 до км 17+250, като движението в този участъци ще се извършва в активната пътна лента.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществи съгласно Приложение №36 към чл.65, т.З и чл.66, ал. 1, т.2 от Наредба Nо.3/16.08.2010г.

Движението на МПC в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание!