Участъци в ремонт

Временна организация на движението на автомагистрала А-1 „Тракия“ за периода 08.04.2023г. – 12.04.2023г.

  07.04.2023 09:57  

Във връзка с извършване на възстановителни дейности и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба No.З/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на автомагистрала А-1 „Тракия” ще бъдат въвеждани ВОБД с частично отбиване на движението, както следва:

  1. За периода от 09:00ч. на 08.04.2023г. до 09:00ч. на 10.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

затваряне на изпреварваща и вътрешна активна лента на дясното платно (София — Бургас) от км 2+400 до км 4+500, като движението в този участък ще се извършва във външната активна лента.

  1. За периода от 09:00ч. на 08.04.2023г. до 09:00ч. на 10.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

затваряне на активна лента на дясното платно (София — Бургас) от км 49+800 до км 53+000, като движението в тези участъци ще се извършва в изпреварваща пътна лента.

  1. За периода от 09:00ч. на 10.04.2023г. до 09:00ч. на 12.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

затваряне на активна лента на дясното платно (София — Бургас) от км 49+800 до км 53+000, като движението в тези участъци ще се извършва в изпреварваща пътна лента.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществи съгласно Приложение №36 към чл.65, т.З и чл.66, ал. 1, т.2 от Наредба Nо.3/16.08.2010 год..

Движението на МПC в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание!