Участъци в ремонт

Временна организация на движението на автомагистрала А-1 „Тракия“ от км 50+600 до км 52+700 за периода 18.04.2023г. – 20.04.2023г.

  11.04.2023 16:03  

Във връзка с изпълнение на възстановителни дейности при аварийни ситуации в участъка на АМ "Тракия", в участъка на ОПУ София следва да бъде въведена ВОБД за сигнализиране на дълготрайни работи без отбиване на движението, поради необходимост от възстановителни дейности при аварийни ситуации - възстановяване на пътната настилка.

За периода от 08:30 часа на 18.04.2023г до 08:30 часа на 20.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

  • затваряне на активна лента на ляво платно (Бургас - София) от км 50+600 до км 52+700, като движението в този участък ще се извършва в изпреварващата  лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 50+600 до км 54+700 и ще се осъществи съгласно Приложение № 35 към чл.65, т.2 и чл. 66, ал. 1, т.1 от Наредба №3/16.08.2010 год.

Отговорник за поставяне и поддържане на ВОБД ще бъде Алберт Янков –  техн. ръководител АБП „Ихтиман“ с тел. за контакт  0889 307 081