Участъци в ремонт

Временна организация на движението на автомагистрала А-1 „Тракия“ от км 3+300 до км 5+600, за периода 18.04.2023г. – 20.04.2023г.

  11.04.2023 16:05  

Във връзка с изпълнение на възстановителни дейности при аварийни ситуации в участъка на АМ "Тракия", в участъка на ОПУ София следва да бъде въведена ВОБД за сигнализиране на дълготрайни работи без отбиване на движението, поради необходимост от възстановителни дейности при аварийни ситуации - възстановяване на пътната настилка.

За периода от 08:30 часа на 18.04.2023г до 08:30 часа на 20.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

  • затваряне на изпреварваща и вътрешна активна лента на дясното платно (София – Бургас) от км 3+300 до км 5+600, като движението в този участък ще се извършва във външната активна лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 1+300 до км 5+650 и ще се осъществи съгласно Приложение № 39 към чл.66, ал. 1, т.4 от Наредба №3/16.08.2010 год.

Отговорник за поставяне и поддържане на ВОБД ще бъде Борислав Бонев –  техн. ръководител АБП „Ихтиман“ с тел. за контакт  0889 307 081