Участъци в ремонт

Временна организация на движението на автомагистрала АМ „Хемус“ от км 21+740 до км 22+650, за периода от 08:30 часа на 12.04.2023г до 08:30часа на 14.04.2023г

  11.04.2023 16:54  

Във връзка с изпълнение на ремонтнo-възстановителни дейности на асфалтова настилка на АМ "Хемус" в участъка на ОПУ София, моля да ни бъде издадена заповед за въвеждане на ВОБД за сигнализиране на дълготрайни работи без отбиване на движението, поради необходимост от възстановителни дейности при аварийни ситуации - възстановяване на пътната настилка.

За периода от 08:30 часа на 12.04.2023г до 08:30часа на 14.04.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

  • затваряне на изпреварваща лента на дясното платно (София –Варна) от км 21+740 до км 22+650, като движението в този участъци ще се извършва в активната пътна лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 19+740 до км 22+650 и ще се осъществи съгласно Приложение № 36 към чл.65, т.3 и чл 66, ал.1, т.2 от Наредба №3/16.08.2010 год.

Отговорник за поставяне и поддържане на ВОБД ще бъде Мая Василева – техн. р-л при  Автомагистралнa база за поддържане „Елешница“ – тел.0889 966 093.