Новини

„Автомагистрали“ ЕАД с отчет за зимното почистване на АМ „Хемус“ и АМ „Тракия

  19.04.2023 13:59  
„Автомагистрали“ ЕАД с отчет за зимното почистване на АМ „Хемус“ и АМ „Тракия

За периода от средата на октомври 2022 г. до средата на март 2023 г. „Автомагистрали“ ЕАД се справи блестящо с възложеното от АПИ зимно почистване на автомагистрали „Хемус“ и „Тракия“. В дните със снеговалеж и двете магистрали не са затваряни, благодарение на превантивната обработка на настилките, навременното снегопочистване, обработка със сол и калциев хлорид. Снегорините, с които е оборудвана „Автомагистрали“ ЕАД са най-висок клас. Същият тип машини се използват във водещите европейски държави. На автомагистрала „Хемус“, където пътят е основно планински, с много съоръжения като виадукти, мостове и опасни наклони, зимното почистване е истинско предизвикателство, но екипът на „Автомагистрали“ ЕАД успя да се справи с трудностите на терена като осигури безопасно и сигурно пътуване.

Освен снегопочистването, през топлите и слънчеви зимни дни са измити стените в двете тръби на тунели „Топли дол“, „Правешки ханове“ и „Траянови врата“, почистени са риголи и пътна настилка на тунел „Витиня“. На всички изброени тунели са почистени бализи в двете посоки, а на „Правешки ханове“ и „Топли дол“ е възстановено тунелното осветление.

За сигурността на пътя е работено и по унищожената предпазна мрежа. На АМ „Тракия“ е възстановена повече от 4 500 м., а на АМ „Хемус“ 880 м. мрежа. Паралелно с това са изсечени на АМ „Хемус“ 20 000 кв.м. храсти, млада гора и единични дървета. За същия период на АМ „Тракия“ са изсечени повече от 8 000 кв.м. храсти, млада гора и единични дървета.

Косени са тревни площи 265 дка на АМ „Хемус“ и 85 дка на АМ „Тракия“.

Осигурена е доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение – 53 пъти на АМ „Хемус“ и 120 пъти на АМ „Тракия“. На АМ „Хемус“ са изтеглени от пътното платно 12 аварирали автомобили, изправени и укрепени са след ПТП повече от 60 годни пътни знаци.

Освен за сигурността, Автомагистрали“ ЕАД се грижи и за чистотата на двата аутобана. Обходени са повече от 800 км. на АМ „Хемус и 2 800 км. на АМ „Тракия“ с цел уборка, почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих. Почиствани са съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги на двете магистрали.

Извършени се още почистване на пътна настилка, свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение, както и измиване с вода на пътната настилка. Осъществено е изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес.

През този период бяха осъществени още дейности по охрана на пътни съоръжения и принадлежности, охрана на пътни тунели и принадлежащите им съоръжения в обхвата на автомагистралите, осъществяване на реверс чрез пътни знаци и табели от ВОБД, извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на автомагистралите.