Новини

„Автомагистрали“ ЕАД получи разрешение за строител IV група и разширен обхват за строител I група

  26.04.2023 14:52  
„Автомагистрали“ ЕАД получи разрешение за строител IV група и разширен обхват за строител I група

      На 30.03.2023 г., „Автомагистрали“ ЕАД получи разрешение за изпълнение на строежи Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от първа до пета категория. Дружеството получи също разрешение за разширяване обхвата за изпълнение на строежи от Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - строежи от първа до пета категория.

    За повече информация, удостоверенията са достъпни на интернет страницата на дружеството: https://www.avtomagistrali.com/sertifikati