Участъци в ремонт

Временна организация на движението на автомагистрала АМ "Тракия" от 08:00 до 18:00 на 05.06.2023г.

  04.05.2023 14:13  

Във връзка с изпълнение на възстановителни дейности при аварийни ситуации в участъка на АМ ”Тракия”, в участъка на ОПУ Пловдив и на основание на чл.5, (1), т. I и чл.4,(5), (6) от Наредба №3/16.08.2010 год., Ви уведомяваме, че ще се въведе ВОБД , както следва:

  • на 05.05.2023г. от 08:00 ч. до 18:00 ч., за светлата част на денонощието, ще бъде ремонтирано платното на пътната връзка на пътен възел „Пловдив запад”/при км 119+679 на АМ „Тракия”/, посока Пловдив — София при км 1+650.

Ще бъде въвеждана ВОБД поетапно - ще бъде затваряно за движение първо дясна лента, а след това и лява лента.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.