Новини

Преди 40 години се създава Управление за поддържане на автомагистрали

  17.05.2023 16:20  
11 години по-късно е преобразувано в „Автомагистрали“ ЕАД
 

  На 17-ти май 1983 г. със заповед на министъра на транспорта се образува, считано от 1-ви юли към Главно управление на пътищата УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ. Създаването му е наложено от необходимостта въведените в експлоатация участъци от АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ да се поддържат от самостоятелно, специализирано поделение предвид по-особените изисквания за този клас пътища.

   От 1984 г. АВТОМАГИСТРАЛИ като поделение на Главно управление на пътищата поддържа въведените в действие участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. Постепенно през годините се изграждат на АМ „Тракия“ бази „Ихтиман“, „Калугерово“ и „Царацово“, а на АМ „Хемус“ бази „Елешница“ и „Ябланица“, както и значителен брой опорни пунктове, където се позиционира техника, материали и персонал за поддържане на аутобаните.

   През 1994 г. Управление за поддържане на автомагистрали – София е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество „Автомагистрали“ ЕАД с предмет на дейност: изграждане и поддържане на автомагистралите в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях, а правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта. От 1997 г. до днес принципал на дружеството е министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България.

   Екипът на „Автомагистрали“ ЕАД е най-опитният и квалифициран в страната по отношение поддържането на действащите автомагистрали, както и на други пътища от републиканската пътна мрежа.