Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-2 „Хемус” на 16.08.2023г. от 09:30 ч. до 15:00 ч. от км 23+028 до км 22+000,

  11.08.2023 09:11  

На основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба МЗ/16.08.2ОIОг., Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус” ще бъде въведена ВОБД , както следва:

на 16.08.2023г. от 09:30 ч. до 15:00 ч. ще бъде въведена ВОБД от км 23+028 до км 22+000, посока Варна — София. С цел по-висока пътна безопасност, ВОБД ще се осъществи съгласно приложения Чертеж N21, разработен съгласно изискванията на Наредба МЗ/16.О8.2О10г. Ще бъде затворена за движение аварийна лента, а движението ще се осъществява по активна и изпреварваща (вътрешна активна) лента.

Въвеждането на ВОБД, както и евентуални промени в схемата, ще се осъществява след допълнителни инструкции на място от службите на ОД на МВР, група „контрол на пътното движение на главни пътища и автомагистрали”, към сектор „Пътна полиция".

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.