Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ “ Тракия” от км 73+000 до км 77+000 посока Бургас - София на 15.08.2023

  14.08.2023 14:20  

Във връзка с изсичане на храсти в СРИ и косене на тревни площи ръчно , на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6), от Наредба МЗ/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

на 15.08.2023 г. от км 73+000 до км 77+000— от 08:30 ч. до 15:30 ч. ще бъде затворена за движение изпреварваща лента на ляво платно (посока Бургас - София ), като движението на ППС ще се осъществява в активна лента.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществяват съгласно Приложение №11 от Наредба №З / 16.08.2010 г.