Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-1 „Тракия” на 16.08.2023 г. от км 70+000 до км 73+000— от 08:30 ч. до 15:30 ч.

  15.08.2023 15:09  

Във връзка с изсичане на храсти в СРИ и косене на тревни площи ръчно , на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6), от Наредба МЗ/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

 на 16.08.2023 г. от км 70+000 до км 73+000— от 08:30 ч. до 15:30 ч. ще бъде затворена за движение изпреварваща лента на ляво платно (посока Бургас - София ), като движението на ППС ще се осъществява в активна лента.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществяват съгласно Приложение N2 11 от Наредба N2 З/ 16.08.2010 г.