Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-1 „Тракия” на 24.08.2023 г. от 08:30 ч. до 15:30 ч.

  23.08.2023 15:09  

Във връзка с изсичане на храсти, на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6), от Наредба М2З/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

на 24.08.2023 г. от км 69+500 до км 79+500— от 08:30 ч. до 15:30 ч. ще бъде затворена за движение аварийна лента на ляво платно (посока Бургас - София ), като движението на ППС ще се осъществява в активна лента.

на 24.08.2023 г. от км 69+167 до км 80+000— от 08:30 ч. до 15:30 ч. ще бъде затворена за движение аварийна лента на дясно платно (посока София - Бургас ), като движението на ППС ще се осъществява в активна лента.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществяват съгласно Приложение 7 от Наредба 3/16.08.2010 г.