Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-2 „Хемус” на 18.09.2023г. от 10:00часа до 12:00 часа от км 85+400 до км 85+150

  15.09.2023 14:35  

На основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба У2З/16.08.2010г, поради необходимост от взимане на проби от пътната настилка в участъка на 85 км. на АМ „Хемус", ляво платно от ИПМ, в участъка на ОПУ София, Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус” ще бъде въведена ВОБД, както следва:

-на 18.09.2023г. от 10:00часа до 12:00 часа затваряне на активна и аварийна лента на ляво платно (Варна — София) от км 85+400 до км 85+150.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 86+000 до км 85+150 и ще се осъществи съгласно приложение NQ8 към чл.58, ал.2, от Наредба МеЗ/16.О8.2О10г. Ще бъде затворена за движение активна лента, а движението ще се осъществява по изпреварваща (вътрешна активна) лента на ляво платно.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.