Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД АМ ”Тракия" от км 260+410 до км 260+450 на 26.09.2023г. от 08:00 ч. до 18:00 ч.

  25.09.2023 09:32  

Във връзка с изпълнение на дейности — гаранционен ремонт на пътна настилка в участъка от км. 260+410 до км. 260+450, дясно платно на АМ ”Тракия" , в участъка на

ОПУ Сливен, на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6)

Ви уведомяваме, че на A-l „Тракия” ще бъде въведена ВОБД , както следва:

на 26.09.2023г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. , (за светлата част на денонощието), от км 259+680 до км 260+500, дясно платно, ще бъде въвеждана ВОБД (посока София Бургас), съгласно приложение .Ме8 към чл.58, ал.2, от Наредба МЗЛ6.08.2010г. Ще бъде затворена за движение активна (външна) лента, от км 260+280 до км 260+500, а движението ще се осъществява по изпреварваща (вътрешна) лента на дясно платно. Движението на МИС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.

С цел повишаване на пътната безопасност ВОБД ще се изпълни съгласно приложение Ne8 към чл.58, ал.2, от Наредба допълнена със знак В2б/9()/ в средна разделителна ивица.