Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ ”Тракия” на 27.09.2023г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. от км. 264+340 до км. 264+480

  25.09.2023 09:35  

Във връзка с изпълнение на дейности — гаранционен ремонт на пътна настилка в участъка от км. 264+340 до км. 264+480, дясно платно на АМ ”Тракия”, в участъка на

ОПУ Сливен, на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (б) от Наредба

Ви уведомяваме, че на А-Т „Тракия” ще бъде въведена ВОБД , както следва:

на 27.09.2023г. от 08:00 ч. до 18:00 ч., (за светлата част на денонощието), от км 263+600 до км 264+500, дясно платно. ще бъде въвеждана ВОБД (посока София - Бургас), съгласно приложение Ne8 към чл.58, ал.2, 

Ще бъде затворена за движение активна (външна) лента, от км 264+200 до км 264+500, а движението ще се осъществява по изпреварваща (вътрешна) лента на дясно платно. Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.С цел повишаване на пътната безопасност ВОБД ще се изпълни съгласно приложение към чл.58, ал.2, допълнена със знак В26/9О/ в средна разделителна ивица.