Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на A-l „Тракия” на 03.10.2023г. от 08:30 ч. до 16:30 ч. при км 169+600 (вход при паркинг)

  02.10.2023 14:34  

Във връзка с отстраняване на дефекти в гаранционен срок на асфалтовата пътна настилка и на основание чл.5, (1), т. I и чл.4, (5), (6), от Наредба М2З/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на A-l „Тракия” ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

- на 03.10.2023г. за светлата част на денонощието от — от 08:30 ч. до 16:30 ч. при км 169+600 (вход при паркинг) ще бъде затворена за движение аварийна лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на ППС ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението в участъка при км 169+600 (вход при паркинг) ще се осъществи съгласно Приложение М 6 от Наредба NQ3/16.08.2010r — сигнализиране на краткотрайни работи.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание.