Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-1 „Тракия” на 04.10.2023г. от 08:30 ч. до 16:30 ч. при км 169+600 (вход при паркинг)

  03.10.2023 15:43  

Във връзка с отстраняване на дефекти в гаранционен срок на асфалтовата пътна настилка и на основание чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6), от Наредба Х23/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия” ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

- на 04.10.2023г. за светлата част на денонощието от — от 08:30 ч. до 16:30 ч. при км 169+600 (вход при паркинг) ще бъде затворена за движение аварийна лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на ППС ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението в участъка при км 169+600 (вход при паркинг) ще се осъществи съгласно Приложение Jf2 6 от Наредба N23/16.08.201 Ог. — сигнализиране на краткотрайни работи.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание.