Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД от 09:00 часа до 17:00часа на 25.10.2023г. на дясна тръба на тунел „Траянови врата"

  25.10.2023 09:52  

ВОБД ще бъде въведен поради необходимост от измиване на тунел „Траянови врата ' ' — пътна настилка и стени, дясна тръба за периода от 09:00 часа до 17:00часа на 25.10.2023г., като движението на пътнико-потока ще се извършва, както следва:

Затваряне на дясна тръба на тунел „Траянови врата” и пренасочване на пътнико потока двупосочно в лява тръба.