Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „Хемус ” от км 38+150 до км 30+260 от 15:00 часа на 25.10.2023 г. до 06:00 часа на 26.10.2023 г.

  25.10.2023 10:03  

Във връзка с необходимост от измиване на стените и пътната настилка в тунел „Витиня” на АМ „Хемус ” [лява тръба/ и аварийно състояние на фуги на съоръжение при км 34+220 ляво платно — устой страна София и устой страна Варна, както и за осигуряване на безопасни условия за живота, здравето и имуществото на гражданите, ползващи републиканската пътна мрежа, на основание чл.9, ал.З и ал.5 от Закона за пътищата и чл.82 от Наредба .N2 3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажсни работи по пътищата и улиците,

Отбиване на движението по обходен маршрут в посока Варна- София(ляво платно) на ПВ Ботевград по път 1-1/Мездра-Ботевград-София/ от км 35+380 до км 30+260. Скоростта на движение се ограничава до 50 км/ч.; Въвеждане на временна организация и безопасност на движението /ВОБД/ в участъка от км 38+150 до км 30+260 ляво платно на АМ „Хемус.

Организацията на движението с това разпределение е за времето от 15:00 часа на 25.10.2023г. до 06:00 часа на 26.10.2023 г. и ще се осъществи съгласно Наредба N23/16.08.2010 г;