Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „Тракия” на 15.11.2023 г. от км 66+000 до км 67+000

  15.11.2023 10:25  

Във връзка със заличаване на временна хоризонтална маркировка /демаркиране/ и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6), от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на АМ „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

на 15.11.2023 г. от км 66+000 до км 67+000 — от 09:00 ч. до 13:00 ч. ще бъде затворена за движение изпреварваща лента на ляво платно (посока Бургас София), като движението на МПС ще се осъществява в акивна лента.

на 15.11.2023 г. от км 66+500 до км 67+500 — от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде затворена за движение активна лента на ляво платно (посока Бургас София), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществяват съгласно Приложение № 8 и Приложение №10 от Наредба №3/16.08.2010 г