Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „Тракия” на 16.11.2023 г. от км 66+500 до км 67+400 — от 09:00 ч. до 13:00 ч.

  15.11.2023 10:30  

Във връзка със заличаване на временна хоризонтална маркировка /демаркиране/ и па основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6), от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на АМ „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване па движението за светлата част на денонощието, както следва:

на 16.11.2023 г. от км 66+500 до км 67+400 — от 09:00 ч. до 13:00 ч. ще бъде затворена за движение активна лента на ляво платно (посока Бургас София), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществяват съгласно Приложение №8 и Приложение №10 от Наредба № 3/16.08.2010 г.