Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „Хемус” с обходен маршрут за тежкотоварни автомобили с техническа допустима максимална маса над 12 т.

  17.01.2024 09:24  

Във връзка с ремонтно — възстановителните дейности на тунели „Топли дол” и ,Правешки ханове” с цел ограничаване предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия и осигуряване безопасностга на движението, както и с цел осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите е необходимо въвеждане на временна организация на  движението за ограничаване на движението на  моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона по АМ „Хемус” в участъците от. км '28+560 до км 48+260 и от км 51+800 до км 61+150. 

Проектът е разработен във връзка с ремонтно — възстановителните дейности на тунели „Топли дол” и „Правешки ханове” и предвижда ограничаване на движението по АМ „Хемус” през дните с най-голям трафик на тежкотоварни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 тона и осигуряване на обходен маршут, както следва:

Ограничаване;на движението за ППС над 12 тона в двете посоки по АМ „Хемус” и осигуряване на обходен маршрут от 30+260 /п.в. „Витинска река”/ по път 1-1 и път II-17 до км 47+060 ПВ „Ботевград”/. Сигналилзацията е от км 28+560 до км 48+260

Ограничаване на движението за ППС над 12 тона в двете посоки по АМ „Хемус” и осигуряване на обходен маршрут от 52+760 ПB „Правец”/ по път 1-3 до км 60+440 ПВ„Осиковска Лакавица”/. Сигналилзщията е от км 51+800 до км 61+150

Въвеждането на ограничението ще се изпълнява, както следва:

За посока Варна /дясно платно/:

  • в петъкот 12:00 часа до 20:00 часа
  • в събота от 08:00 часа до 16:00 часа

За посока София [ляво платно]:

  • в неделя от 14:00 часа до 20:00 часа

При необходимост, в зависимост от метеорологичните условия и трафика ограничението може да де въвежда В други дни.

Срокът на действие на заповедта да бъде до 31.07.2024 г.