Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на A-l „Тракия” от 08:00 до 16:00 на 01.07.2024 г. от км 90+000 до км 95+000

  28.06.2024 16:41  

Във връзка с косене на тревни площи в СРИ и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (б), от Наредба МЗ/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на A-l „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:  За периода от 08:00 до 16:00 на 01.07.2024 г. от км 90+000 до км 95+000 ще бъде затворена за движение изпреварваща лента на дясно платно (посока София Бургас ), като движението на ППС ще се осъществява в активна лента

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществява съгласно Приложение N2 11 от Наредба N2 З/ 16.08.2010 г.

Движението на ППС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.