Близо 600 млн.лв. спестени за Хемус според изчисления на камара