Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на оборудване и доставка на ИНТЕРНЕТ за всички бази и опорни пунктове на „Автомагистрали“ ЕАД

 05.07.2018 14:13
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребявана специализирана техника

 27.06.2018 14:12
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребявана специализирана техника

 10.06.2018 13:51
Автомагистрали ЕАД търси геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на част „Геодезическа“, изработване на кадастрални карти , подземна инфраструктура и ПУП за изработване на подробен план, кадастрална карта и действия по имотно попълване в АГКК и комбинирани скици.

 09.06.2018 14:12
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребявана специализирана техника

 08.06.2018 14:10
ПОКАНА за офериране на предложения по изброените по спецификация и параметри моторни превозни средства за базите и опорните пунктове към дружеството

 04.05.2018 14:09
Процедура за избор на дружество, занимаващо се с дезинфекция, дeзинceкция и дepaтизaция. от гризачи, кърлежи, бълхи и хлебарки и други, на помещенията, зелени площи и работилници, складови помещения, административни сгради на базите и опорните пунктове към дружеството.

 16.04.2018 14:08
Процедура за избор на доставчик за 2 бр. специализирана техника тип "Валяк".

 03.04.2018 14:04
Процедура за избор на доставчик за един бр. специализирана техника тип "мотометачка".

 21.03.2018 14:02
Стартиране на конкурс съгласно изискванията на чл. 16 от ПРУПДТДДУК относно избор на застрахователи за застраховки тип: "Професионална отговорност" и "Пожар и бедствия".

 06.03.2018 14:01
ПОКАНА за участие в процедура за избор на дружество - доставчик на мебелировка за оборудването на етаж 3-ти от административната сграда на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. “Цар Борис III“.

 27.02.2018 13:58
ПОКАНА за участие в процедура за избор на дружество доставчик на лятно облекло и аксесоари за работа по трасетата, обслужвани от дружеството

 14.02.2018 13:55
Процедура за избор на изпълнител за система за видеонаблюдение.

 01.02.2018 13:54
Процедура за избор на дружество доставчик на очила като лични предпазни средства.

 31.01.2018 13:53