Новини

Новини

“Автомагистрали” ЕАД е пред колапс заради блокирани от принципала банкови сметки

28.06.2021 13:11
Новини

79 млн.лв. са спестени от фиксирането на цените на материалите чрез платени аванси за участъци 4, 5 и 6 на магистрала “Хемус”

24.06.2021 13:13
Новини

Във връзка с информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, „Автомагистрали“ ЕАД прави следното уточнение:

17.06.2021 17:17
Новини

Новото ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД още не е подадено от МРРБ за вписване в Търговския регистър

16.06.2021 10:50
Новини

До Г-жа Виолета Комитова - Министър на регионалното развитие и благоустройството

15.06.2021 07:30
Новини

Отворено писмо от Стоян Беличев

14.06.2021 16:10
Новини

Автомагистрали“ ЕАД изгражда АМ “Хемус” в срок по договор

09.06.2021 15:45
Новини

КАК „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ПОЛУЧАВА ПАРИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / АПИ/ ПО ДОГОВОРИТЕ „ИН ХАУС“

07.06.2021 16:23
Новини

Анализ на икономическият ефект от авансиране по договори „инхаус“

07.06.2021 16:05
Новини

Основната цел на „Автомагистрали“ ЕАД е да се развива все повече в сферата на пътното строителство и поддръжката

07.06.2021 16:02
Новини

Позиция на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД - относно дейноста на охранителните фирми с които има договор дружеството

07.06.2021 14:57
Новини

Позиция на Автомагистрали ЕАД - относно изнесена в медиите невярна информация, касаеща сключени застраховки и банкови гаранции за авансови плащания

07.06.2021 14:42