Новини

Новини

Във връзка с информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, „Автомагистрали“ ЕАД прави следното уточнение:

17.06.2021 17:17
Новини

Новото ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД още не е подадено от МРРБ за вписване в Търговския регистър

16.06.2021 10:50
Новини

До Г-жа Виолета Комитова - Министър на регионалното развитие и благоустройството

15.06.2021 07:30
Новини

Отворено писмо от Стоян Беличев

14.06.2021 16:10
Новини

Автомагистрали“ ЕАД изгражда АМ “Хемус” в срок по договор

09.06.2021 15:45
Новини

КАК „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ПОЛУЧАВА ПАРИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / АПИ/ ПО ДОГОВОРИТЕ „ИН ХАУС“

07.06.2021 16:23
Новини

Анализ на икономическият ефект от авансиране по договори „инхаус“

07.06.2021 16:05
Новини

Основната цел на „Автомагистрали“ ЕАД е да се развива все повече в сферата на пътното строителство и поддръжката

07.06.2021 16:02
Новини

Позиция на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД - относно дейноста на охранителните фирми с които има договор дружеството

07.06.2021 14:57
Новини

Позиция на Автомагистрали ЕАД - относно изнесена в медиите невярна информация, касаеща сключени застраховки и банкови гаранции за авансови плащания

07.06.2021 14:42
Новини

Позиция на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

02.06.2021 17:40
Новини

За ремонт се ограничава движението в тръбата за София на тунел „Ечемишка“ на АМ „Хемус“

28.05.2021 09:24